StoneGoed

 

Missie en strategie

Uit liefde voor de stad creëren we een beter leven. Onze liefde voor de stad is onze grootste drijfveer. Door functies die elkaar versterken bij elkaar te brengen, verbeteren we stedelijke leefomgevingen voor bewoners en gebruikers. We werken aan een leefbare stad waar iedereen prettig kan wonen, winkelen en werken en elkaar ontmoeten. We willen kwaliteit maken die je herkent en ervaart. We vinden het belangrijk iets duurzaams neer te zetten dat de tand des tijds kan doorstaan, dat de stad en daarmee het leven een stukje mooier maakt. Voor u en voor de generaties na ons.

Dat doen we door te luisteren naar de wensen en behoeften van onze klanten en stakeholders. Wij geloven in de kracht van vroegtijdige, open en transparante samenwerking. Wij opereren als teamspeler en nemen de regie om partijen bij elkaar te brengen om duurzame en integrale oplossingen te realiseren, die het leven in de stad voor de inwoners en gebruikers beter maken.

Onze visie op duurzaamheid

Actieve rol
Het is onze ambitie om tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid te behoren en daarom speelt a.s.r. vastgoed ontwikkeling hierin binnen de vastgoedmarkt een actieve rol. Wij zijn vertegenwoordigd in de commissie Duurzaamheid van de NEPROM en founding partner van de Dutch Green Building Council (DGBC). Binnen onze organisatie zijn enkele medewerkers opgeleid tot BREEAM-NL experts en assessoren. Hiermee draagt a.s.r. vastgoed ontwikkeling het label ‘Licensed Assessor Company’.

Toepassingen
In onze projecten speelt duurzaamheid uiteraard een belangrijke rol. Wij passen bijvoorbeeld, waar het kan, duurzaam hout toe en realiseren energiereductie met behulp van een WKO (warmte-koude-opslag). Enkele voorbeeldprojecten hiervan zijn IJDock in Amsterdam, Winkelcentrum Vleuterweide in Utrecht en Centrum Waddinxveen.

BREEAM en GPR
Voor het sturen op de duurzaamheid van projecten hanteert a.s.r. vastgoed ontwikkeling onder meer de internationaal erkende duurzaamheidsnorm BREEAM. Het BREAAM certificaat wordt afgegeven door de Dutch Green Building Council (DGBC) bij aantoonbare en meetbare prestaties op het gebied van duur­zaamheid, bijvoorbeeld het toepassen van duurzaam hout en het toepassen van een warmte-koudeopslag in een project. Het keurmerk kijkt echter niet alleen naar de mate van energiebe­sparing en materiaalgebruik, maar richt zich ook op elementen als gezondheid en locatie.

In ontwikkeling- en gerealiseerde a.s.r.-projecten met een BREEAM label zijn:
– IJDock kantoorgebouw – BREEAM 2** (Good)
– Monarch, Den Haag – BREEAM 4**** (Excellent)
– Centrum Waddinxveen –  BREEAM 4**** (Excellent)
– Aalmarkt in Leiden, BREEAM 3*** (Very Good)
– het oude postkantoor aan het Neude, BREEAM 3*** (Very Good)
– Leidsche Rijn Centrum, Utrecht – BREEAM 3*** (Very Good)

Voor woningbouw wordt door ons ook het erkende GPR-label gebruikt. De GPR-beoordeling richt zich op een laag energieverbruik, maar ook op een lage milieubelasting, een goede gezondheid in de woning en een hoge gebruikskwaliteit.