Stichting Our House, Rijswijk

Ondertekening contract Our House Rijswijk
Op bijgaande foto en persbericht is te zien, dat nu alle partijen het contract ter realisering van Our House hebben ondertekend. Het ligt in de bedoeling om in Q4 van 2017 te starten met de bouw.

Een groep ouders richtte in 2013 Stichting Our House op met als doel een betere woon- en zorgvoorziening te creëren voor hun jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking. De Stichting heeft samen met zorgverlener Ipse de Bruggen een programma van eisen opgesteld. Stichting Our House heeft met ons een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van de woon-werkvoorziening te onderzoeken. Indien blijkt dat er een haalbare businesscase is, dan zullen wij de woon-werkvoorziening ook daadwerkelijk voor Stichting Our House realiseren.