Stichting Our House Rijswijk

Begin 2020 is er een intentie overeenkomst gesloten tussen Stone Vastgoed B.V. en stichting Rijswijk Wonen, waarin is geregeld, dat Stone Vastgoed B.V. de uitgewerkte plannen t.a.v. Stichting Our House overdraagt aan Stichting Rijswijk Wonen. De realisatie van het plan zal verder door Stichting Rijswijk Wonen uitgevoerd worden i.s.w. met Tetteroo Bouw en Ontwikkeling b.v.