Stichting Our House, Rijswijk

Ondertekening contract Our House Rijswijk

Op bijgaande foto en persbericht is te zien, dat nu alle partijen het contract ter realisering van Our House hebben ondertekend. Het ligt in de bedoeling om in Q4 van 2017 te starten met de bouw.

Stichting Our House, Rijswijk

Een groep ouders richtte in 2013 Stichting Our House op met als doel een betere woon- en zorgvoorziening te creëren voor hun jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking. De Stichting heeft samen met zorgverlener Ipse de Bruggen een programma van eisen opgesteld. Stichting Our House heeft met ons een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van de woon-werkvoorziening te onderzoeken. Indien blijkt dat er een haalbare businesscase is, dan zullen wij de woon-werkvoorziening ook daadwerkelijk voor Stichting Our House realiseren.

Ontwikkeling van Our House te Rijswijk staat momenteel stil, dit i.v.m. procedure bij Raad van State.
Tweede helft van februari 2019 verwachten wij de uitspraak.

Begin 2020 is er een intentie overeenkomst gesloten tussen Stone Vastgoed B.V. en stichting Rijswijk Wonen, waarin is geregeld, dat Stone Vastgoed B.V. de uitgewerkte plannen t.a.v. Stichting Our House overdraagt aan Stichting Rijswijk Wonen. De realisatie van het plan zal verder door Stichting Rijswijk Wonen uitgevoerd worden i.s.w. met Tetteroo Bouw en Ontwikkeling b.v.