De Nieuwe Hof Hoofddorp

PLAN VERBEEK HOOFDDORP

Bij de Nieuwe Hof te Hoofddorp is de sanering inmiddels voltooid en zijn we begonnen met bouwrijp

maken van het perceel ( aanleg riolering etc. ), verwachte start bouw eerste helft april 2019.