Nieuws

Nieuwe Hof te Hoofddorp

De realisering van de acht woningen in het Nieuwe Hof te Hoofddorp nadert de eind fase. De oplevering zal plaatsvinden eind maart begin april 2020.

Stichting Our House Rijswijk

Begin 2020 is er een intentie overeenkomst gesloten tussen Stone Vastgoed B.V. en stichting Rijswijk Wonen, waarin is geregeld, dat Stone Vastgoed B.V. de uitgewerkte plannen t.a.v. Stichting Our House overdraagt aan Stichting Rijswijk Wonen. De realisatie van het plan zal verder door Stichting Rijswijk Wonen uitgevoerd worden i.s.w. met Tetteroo Bouw en Ontwikkeling b.v.

Bedrijfsterrein Verbeek

Wij hebben een overeenkomst gesloten met Verbeek Beheer B.V. uit Hoofddorp voor de verwerving van het terrein aan de Nieuweweg 8-12 te Hoofddorp. Op deze locatie – gelegen in het centrum van Hoofddorp – zijn wij voornemens om 8 woningen te realiseren. Op de artist impression geven wij een sfeerbeeld van de te realiseren woningen weer. De […]